Få en (næsten) gratis Bisidder

Har du det svært med at overskue mødet med jobcenter/kommunen eller er du utryg ved besøg hos lægen m.m. så har du mulighed for at have en bisidder med. En person som vil kunne bistå dig og være din støtte og dine ”lyttende ører” sammen med dig under mødet og efter mødet kunne drøfte hvad der blev talt om.

Vi har desværre været nødsaget til at nedlægge Bisidderfunktionen for Sydfyn og Langeland. 
Der henvises til vores socialrådgiver på Hovedforeningens hjemmeside.
https://hjerneskadet.dk/raadgivning/

På Ærø kan du kontakte Catharina Freudendahl på tlf.  7463 2779 eller på mail cath.dione@gmail.com

PRIS: Bisidderen kan opkræve kørselsgodtgørelse, efter statens laveste takst.