Få en (næsten) gratis Bisidder

Har du det svært med at overskue mødet med jobcenter/kommunen eller er du utryg ved besøg hos lægen m.m. så har du mulighed for at have en bisidder med. En person som vil kunne bistå dig og være din støtte og dine ”lyttende ører” sammen med dig under mødet og efter mødet kunne drøfte hvad der blev talt om.
Bisidderfunktilonen på Sydfyn varetages af Lonnie Braagaard, som har mange års erfaring som bisidder overfor det offentlige.
Lonnie kontaktes på tlf. 2020 4080 mandag til fredag mellem klokken 9.00 og 12.00.
Det skal påpeges at brug af bisidderfunktionen kun er til mindre sager, ellers henvises til vores socialrådgiver på Hovedforeningens hjemmeside. https://hjerneskadet.dk/raadgivning/

Vi har desværre været nødsaget til at nedlægge Bisidderfunktionen på Ærø og Langeland, grundet for stort arbejdspres.
PRIS: Bisidderen kan opkræve kørselspenge efter statens tariffer.