Generalforsamling 2024

Lokalafdeling Sydfyn & Øerne

Den 14. januar 2024 klokken 13.00 til ca. 15.00
Foreningshuset Guldhøj – Floravej 11 – 5750 Ringe
Lokale A1, med adgang for Rollator og Kørestolbrugere.

Dagsorden

Lokalafdeling Sydfyn & Øerne

1) Valg af dirigent, samt referent. (samt 2 stemmetællere)

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse.

3) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende Rep. møde.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Behandling af forslag til fremlæggelse på førstkommende repræsentantskabsmøde.

6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år.

7) Fremlæggelse af lokalafdelingens budget til godkendelse.

8) Valg af:

A: Formand for en 2-årig periode.  

Lonnie Braagaard genopstiller for en periode på 1 år.

B: Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Frank Andersen Genopstiller for  en periode på 1 år.

Marianne Mondrup Genopstiller IKKE

Janne Skalkam  Udtræder af bestyrelsen

Christian B. Madsen Genopstiller

C:  Følgende medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg:

D:  Suppleant(er) for en 1-årig periode.

9) Eventuelt.

Alt kan drøftes, men intet kan besluttes!

 *) Regnskabet skal ikke vedtages, men kun godkendes, da regnskabet er en del ag hovedforeningens regnskab, og derfor skal godkendes på Repræsentantskabsmødet 2024.