Generalforsamling 2024

Lokalafdeling Sydfyn & Øerne

Afholdt den 14. januar 2024, Klokken 13:00 til ca.15:00.

Så er der afholdt Generalforsamling i Hjerneskadeforeningen, Lokalafdeling Sydfyn og Øerne.
Der var 15 fremmødte til generalforsamlingen, som blev ledet af Hjerneskadeforeningens direktør, Morten Lorenzen.

 

Efter de indledende øvelser blev orden overladt til formanden, som fortalte om hvorledes 2023 var forløbet. (Hele beretningen er indsat nedes på denne side.)
Herefter var der en gennemgang af regnskabet, som ikke skulle godkendes, da det indgår i hovedforeningens samlede regnskab.
Der var ikke indkommet nogle forslag der skulle behandles på generalforsamlingen, så vi kunne hurtigt komme videre. Ej heller var der indkommet forslag til fremsættelse på det ordinære Repræsentantskabsmøde i april.

Formanden ønskede at vi i bestyrelsen i 2024 arbejdede på at synliggøre foreningen overfor den offentlige sektor.

Herefter fremlagde formande vores budget for 2024, som i modsætning til vores regnskab, skulle godkendes på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen blev der skiftet ud i bestyrelsen, hvor Marianne Mondrup og Janne Skalkam valgte ikke at genopstille i 2024.
Pladserne blev overtaget af Thomas Hansen og Max T. Lamot, som vi hermed byder velkommen i bestyrelsen.
Bestyrelsen udgør herefter følgende personer.
Lonnie Braagaard (formand), Frank Andersen, Christian Madsen, Max T. Lamot og Thomas Hansen.
Suppleant: Jørgen Hansen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.22.

FORMANDENS BERETNING:

Bestyrelsesberetning for 2023

Min beretning starter som den gjorde sidste år – jeg gennemgik kalenderen for 2023, for at blive inspireret til min beretning, men opgav, det blev en alen  lang liste over de udflugter eller arrangementer vi har haft – vel at mærke – udover de faste fællesspisninger, mandehørm, tøseaften og krea i Hjerneskadecenteret.  

Og det har været et meget travl år med flere arrangementer end vi plejer – og tro mig – det gentager sig ikke – for det kan mærkes på kræfterne, – Frank og jeg er jo ikke helt unge mere.

Men jeg vil godt fremhæve et par af aktiviteterne:

Vores shelter ture er altid så hyggelige, her er vi fælles om det hele. I år var vi på Samsø og på Bjørnø, vi skulle sejle og her var udfordringer som at vi skulle langt efter vand og langt for at komme på et ordentligt toiletbesøg – på Samsø.

Ærø rundt blev afholdt med 33 deltagere og det var en fantastisk dejlig tur. Den var overkommelig med kun 15 km pr. dag i 4 dage. Vejret var lidt en udfordring et par af dagene, hvor blæst og småregn generede os. Men alle gennemførte turen, var glade og tilfredse. Et par af vores dårligst gående deltagere rejste sig den sidste dag fra kørestolen og gik de sidste meter over målstregen – til klapsalve fra hotellets øvrige gæster. Det var vildt! Turen blev gennemført ved hjælp fra 2 sponsorer.

 Vi har fået en ny tradition, vi lejer Trente Mølle (Naturskolen i FMK) til vores sommerfest og til vores julefrokost. Trente Mølle er en skøn naturperle med sø og skov omkring sig. Der er rig mulighed for at udfolde os og gå på opdagelse. Man kan overnatte der og det betyder at flere vil og kan deltage på egne præmisser.

Vi har afholdt 2 seancer for pårørende – et på Ærø og et i Hjerneskadecenteret FMK, hvor der var oplæg fra forskellige pårørende og fra en psykolog. På Ærø har vi indgået samarbejde med DH Ærø – om at lave fælles aktiviteter i håb om at kunne tiltrække flere borgere til møderne.

I februar måned fejrede vi vores frivillige ved en fællesspisning med gaver og en stor tak deres indsats.

I august måned havde vi inviteret politikere til en komsammen aften, hvor der blev rig mulighed for at komme med ros – ikke mange – og ris – rigtig mange bl.a. om vederlagsfri fys – og mange andre emner. Det var en spændende aften og Politikerne tog det pænt og var glade for invitationen.

Rehappy Ballroom Fitness – dans for hjerneskaderamte – fortsætter og fortsætter – fordi det giver deltagerne så meget – og de kan slet ikke kan nok. De er 7-8 hjerneskadede og 3-4 pårørende eller ledsagere som hygger sig med dans og musik en time om ugen med danseinstruktør i Faaborg.

Sammen med FMK har vi genoptaget vores temadage i Hjerneskadecenteret – de afholdes 2 gange om året. Det er et informationsmøde om os, og hvad vi kan tilbyde borgerne og om de tilbud Hjerneskadecenteret har til de hjerneskaderamte borgere i kommunen.

Udover min formandspost i foreningen er jeg med i forskellige udvalg og råd for Hjerneskadeforeningen Sydfyn & Øerne. Her kan nævnes:

Handicaprådet FMK (flere forskellige udvalg)

STU/VSU – Særligt Tilrettelagt Uddannelse/Voksen Speciel Undervisning

DH Ærø – Danske Handicaporganisationer

DH FMK –

Og som tidligere nævnt, så bliver jeg desværre ikke yngre, og det kan jeg mærkes!

I august måned spurgte Frivilligcenter FMK om Frank og jeg kunne hjælpe med planlægning af March mod ensomheden i Faaborg. Kommunen havde i sidste time meldt ud at de ikke havde ressourcer til opgaven og nu blev det så Frivilligcenterets opgave. Vi sagde selvfølgelig ja, men desværre endte det med, at vi to stod alene med opgaven den 2. september. Vi skulle sørge for morgenmad og var med på gåturen fra Faaborg til Bøjden, hvor vi fik sendt de to friske gutter afsted med færgen til Als. Men men …det blev en dejlig dag med solskin og vi startede med at være ganske få vandrere men endte dog med at være en snes stykker. Tak til Klaus Bo som gav de to vandrere husly natten inden.

Jeg vil godt takke vores sponsorer for den støtte, de har givet til os. Det har betydet at vi har haft ekstra mange arrangementer i år – det har været nogle skønne ture og oplevelser.

En stor tak til de frivillige vi har, som hjælper de steder der er behov for det. En stor tak til bestyrelsen, for det gode arbejde vi har udført gennem året og for at træde til i det omfang hver især har kunne bidrage med.

En tak til alle og med de ord vil jeg afslutte formandens beretning.

Lonnie Braagaard

Formanden