Velkommen til Hjerneskadeforeningen Sydfyn & Øerne

Hjerneskadeforeningen lokalafdeling Sydfyn & Øerne
Floravej 11, 5750 Ringe
Tlf: 2020 4080 mandag til fredag mellem 9 & 12

Email: mail@hjsf-sydfyn.dk

OM HJERNESKADEFORENINGEN

Hjerneskadeforeningen er et vigtigt supplement til den offentlige indsats i sundheds, social – og undervisningssektoren hvor vi sikrer at hjerneskaderamte og pårørendes interesser bliver hørt – det har nemlig langt fra altid været en selvfølge. Det er for eksempel kun få år siden man mente at det ikke var muligt at behandle og mindske følgerne af en hjerneskade. Livet blev reddet, men den skadede og de pårørende blev oftest overladt til sig selv.

I dag ved vi at med den rette hjælp er det muligt for mange mennesker med en erhvervet hjerneskade at træne sig til en tilværelse med forbedret funktionsevne og livskvalitet. Vi ser mange gode tiltag rundt omkring i landet, og det er efterhånden lykkedes at få etableret specialundervisning og behandlings – og genoptræningstilbud mange steder.

Men omfanget af tilbud til hjerneskadede og pårørende er fortsat utilstrækkeligt, og vi har som forening fortsat meget at kæmpe for. I vores daglige arbejde møder vi ramte og pårørende som kæmper en urimeligt hård kamp for bare at få den hjælp de lovmæssigt er berettigede til – og for mange virker udsigten til et liv der faktisk skal leves, temmelig dårligt. Så længe hjerneskaderamte familier skal kæmpe for at få hjælp og støtte der kan sikre dem et værdigt liv – socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk – så længe kæmper vi med.