Sidste Nyt

Den 30.5-2021 lykkedes det endeligt at få vores Generalforsamling gennemført. Og stor var glæden da hele 28 personer mødte op, og deltog i generalforsamlingen. Flere nye medlemmer var mødt frem, og et enkelt med så stor iver, at hun valgte at tiltræde bestyrelsen - Så det er med stor glæde at den siddende bestyrelse kan sige velkommen til Anja Guldberg som nyt bestyrelsesmedlem. Desværre måtte vi også sige farvel til 2 medlemmer i bestyrelsen. Kim Priskorn og Catharina Freudendahl valgte begge at træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Stor tak til dem begge for det store arbejde de har lagt i foreningen gennem de mange år de har været medlem af bestyrelsen.

KONTORET 

HUSK at vi  har åbent på kontoret hver mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9-12, hvor du altid er velkommen til at kigge ind, til en kop kaffe eller andet?
På kontoret kan du også få de sidste numre af Hovedforeningens blade, samt selvfølgelig vores eget Nyhedsblad! Her finder du også diverse tryksager og vores “butik” hvor du kan se og købe de varer vi har til salg i vores web-shop!

Bestyrelsen mødes for at planlægge den nærmeste fremtid for foreningen.
Har du spørgsmål til bestyrelsen eller andet du gerne vil have bestyrelsen skal drøfte, kan du altid sende en mail til frank@hjsf-sydfyn.dk, som herefter vil bringe dit spørgsmål op i bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmøder er allerede fastlagt.
 3. november 2021 og 2. februar 2022.
Vores generalforsamling 2022 afholdes den 13. februar.

Vores Sløjdhold i Espe er desværre stadig lukket, og vi har været nød til at rømme lokalet, da det skal ombygges, og derefter vil der desværre ikke være plads til os. Vi skal derfor se os om efter nye lokaler, og i den forbindelse er der en mulighed for at vi kan flytte ind på Kværndrup Station, som pt er ledig. 
At kunne flytte vores sløjdhold til Kværndrup Station, og betyde en stor lettelse for mange af vores medlemmer der nu nemt og billigt kan komme til sløjd, da tog og bus er i umiddelbar nærhed.
Vi aften en kommunal beslutning omkring brugen af huset.